L-Isfida 5 + 1

Volt iddefinixxa 5 + 1 sfidi fundamentali li hemm bżonn li jiġu indirizzati f'kull pajjiż Ewropew u fl-Ewropa kollha kemm hi. Għalfejn 5 + 1? 5 sfidi se jiġu adattati għal-livell nazzjonali biex jitqiesu r-realtajiet lokali. L-isfida +1, il-proposta tagħna biex tirriforma u ssaħħaħ l-UE, se tkun identika fil-programmi nazzjonali kollha tagħna.

Aqra l-proposti dettaljati ta' politika tagħna

1. Stat Intelliġenti

Il-gvernijiet għandhom jipprovdu servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja għall-benefiċċju taċ-ċittadini u r-residenti tagħhom. L-Istati intelliġenti għandhom għalhekk jadattaw kontinwament biex jipprovdu servizzi pubbliċi mill-aktar avvanzat f'oqsma bħall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-ġustizzja, biex jiżguraw l-inklużjoni soċjali u l-opportunitajiet indaqs. Fl-istess ħin, għodod ġodda jippermettu lill-gvernijiet iżidu l-effettività amministrattiva tagħhom, jiġġieldu l-korruzzjoni u jaqilgħu l-fiduċja taċ-ċittadini tagħhom permezz ta' governanza responsabbli u trasparenti.

2. Rinaxximent Ekonomiku

L-ekonomiji Ewropej jeħtieġu jsiru l-mutur tal-progress tas-soċjetà u jippermettu livell ta' għajxien deċenti għal kulħadd. Għal dan, waqqafna 3 lievi ewlenin: nibnu mill-ġdid żoni sfidati ekonomikament, trawwem it-tmexxija fl-innovazzjoni u nimbuttaw biex l-UE ssir "Unjoni Soċjali". Dan jirrikjedi politika innovattivi biex inaqqsu l-burokrazija, jindirizzaw il-qgħad, jerġgħu jqajmu l-innovazzjoni, jinvestu fi produttività u kummerċ intelliġenti u sostenibbli u joħolqu sistema soċjali u fiskali Ewropea unifikata.

3. L-Ugwaljanza Soċjali

Fl-2020, ħadd ma għandu jibqa' lura. Kulħadd fl-Ewropa għandu jkun iggarantit drittijiet u opportunitajiet indaqs, u d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu rispettati, applikati u milqugħa! Sabiex nilħqu dan il-għan, qed nintroduċu politika ħolqa u innovattivi li jindirizzaw it-tipi kollha ta' inugwaljanzi u diskriminazzjoni, li għandhom l-għan li jtaffu l-faqar, li jinkludu lil kulħadd fis-soċjetà u jipprovdu aċċess għall-bżonnijiet bażiċi, u li jenfasizzaw id-dritt ta' persuna għal ġisimha.

4. Bilanċ Globali

Fid-dinja interkonnessa tal-lum, u minħabba l-iżviluppi reċenti fl-arena tal-politika internazzjonali, l-Ewropa għandha bżonn tassumi r-responsabbiltà għar-rwol tagħha fl-isfidi globali. Dawn l-isfidi jinkludu suġġetti bħall-bidla fil-klima, il-kummerċ ġust internazzjonali, biedja sostenibbli, sigurtà tal-ikel, bijodiversità, kwistjonijiet ta' migrazzjoni u kooperazzjoni internazzjonali għall-iżvilupp. Din l-isfida tfittex li tistabbilixxi politika konformi mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli.

5. Tisħiħ taċ-Ċittadini

L-Ewropej għandu jkollhom is-setgħa li jieħdu deċiżjonijiet politiċi infurmati, ikunu jistgħu jinfluwenzaw il-politika lil hinn mill-elezzjonijiet biss, u jeżerċitaw id-drittijiet demokratiċi tagħhom fi ħdan demokraziji vibranti, reżiljenti u deliberattivi ħafna. Il-politika tagħna huma bbażati fuq l-aħjar prattiki fir-rigward tat-trawwim ta' informazzjoni pluralista u pajsaġġ tal-midja, għodod u teknoloġiji għall-impenn politiku u s-setgħa, u modi kif id-demokraziji jistgħu jsiru biex jirnexxu.

+1. Riforma tal-UE

L-Unjoni Ewropea hija l-proġett komuni tagħna: irnexxielna ngħaqdu flimkien u nibnu Unjoni li żgurat l-paċi u l-prosperità għal aktar minn sittin sena. Madankollu, għandha n-nuqqasijiet tagħha, u huwa għalhekk li rridu nirriformaw u nsaħħu l-governanza u l-istituzzjonijiet tal-UE għal Ewropa aktar demokratika, aktar trasparenti u aktar b'saħħitha, Ewropa federali; u nipproponu politika konkreti għal azzjoni tal-UE aktar effiċjenti biex tippromwovi u tipproteġi l-interessi taċ-ċittadini Ewropej kollha.