Min Huma Volt Malta?

Min aħna?

Aħna professjonisti u nies li qed ifittxu okkupazzjoni ġdida, esperti u studenti, iżda fuq kollox grupp ta' nies li huma straordinarjament passjonati dwar Malta u Ewropa.
Bħalissa, iktar minn 70% tal-membri ta' Volt Europa qatt ma kienu parti minn partit politiku qabel ma ngħaqdu ma' Volt.

Aħna moviment, bil-għan li nwettqu riformi reali permezz tal-kontribut ta' dawk li jimpurtahom verament il-futur tal-pajjiżi Ewropej: nies bħalek. Aħna verament miftuħin - kull min jaderixxi mal-valuri tagħna jista' jissieħeb. Xi ħaġa li naqsmu lkoll hija l-passjoni tagħna li nippruvaw nibdlu l-affarijiet nfusna. Niltaqgħu fi gruppi lokali madwar il-kontinent kollu, sabiex niddiskutu u niżviluppaw proposti tajbin, norganizzaw ''listening tours'', nidentifikaw il-kandidati, u nerġgħu għall-elezzjonijiet. Aħna 100% demokratiċi u trasparenti.

L-Istat ta' Volt Malta

Mit-30 ta 'April 2021, Volt Malta saret uffiċjalment partit. Bħalissa qed taħdem fuq il-kampanja għall-Elezzjoni Ġenerali li jmiss.

L-Istruttura ta' Volt Europa

Assemblea Ġenerali

Il-qalb ta' Volt. Kull membru huwa parti minnha. Kull membru jista' jivvota fiha. L-AĠ tiltaqa' darba jew darbtejn fis-sena biex tiddeċiedi d-direzzjoni strateġika ta' Volt.

Kunsill ta' Koordinazzjoni

Il-KK japplika l-istrateġija deċiża mill-Assemblea Ġenerali u jiggarantixxi l-koerenza politika fit-timijiet nazzjonali kollha tagħna. Kull tim nazzjonali għandu żewġ rappreżentanti fil-KK.

Timijiet Ewropej, Nazzjonali, u Lokali

It-timijiet Ewropej, nazzjonali u lokali huma responsabbli mill-operazzjonijiet ta' kuljum tal-moviment. Għandna struttura matriċi li tiżgura koordinazzjoni u allinjament qawwi bejn dawn it-tliet livelli.