Malta Outline

Il-Viżjoni tagħna għal Malta

Pożizzjonijiet Ġenerali dwar diversi kwistjonijiet (aġġornati kull xahar)

Governanza

 • Regolament tal-Partit Politiku
  • L-attivitajiet kollha tal-partiti politiċi għandhom ikunu rregolati mil-liġi tal-Finanzjament tal-Partiti, mhux mil-liġi Korporattiva
 • Infiq Pubbliku
  • Agħmel informazzjoni dwar l-infiq pubbliku trasparenti, kurrenti u aċċessibbli
 • Tisħiħ taċ-Ċittadin
  • Introduċi Baġitjar Parteċipattiv
  • Uża l-Assembleji taċ-Ċittadini

Saħħa

 • Appuntamenti diġitali
  • Iddiġitizza appuntamenti mediċi fejn possibbli
 • Mewt b’dinjità
  • Legalizza l-ewtanasja passiva
 • Saħħa Mentali
  • Agħlaq l-Isptar Mount Carmel u investi f'faċilitajiet ibbażati fil-komunità
  • Oħloq spazji rikreattivi pubbliċi
  • Niżguraw aċċessibilità għal servizzi għal kulħadd, inklużi żgħażagħ u minoranzi
 • Saħħa Sesswali u Riproduttiva
  • Iddekriminalizza l-abort
  • Ikklassifika l-kontraċettivi bħala mediċini essenzjali
  • Niżguraw li l-klassijiet fuq SSR huma mandatorji, preċiżi u inklussivi.

Ekonomija

 • Mudelli tan-Negozju
  • Ħeġġeġ il-formazzjoni ta' kooperattivi
 • Start-Ups
  • Iddiġitizza u simplifika l-proċess ta' reġistrazzjoni, neħħi miżati bla bżonn, u perjodi ta' stennija

Drittijiet tal-Annimali

 • Aċċess għall-Bajjiet
  • Żid in-numru ta' bajjiet fejn tista' tieħu klieb

Ambjent

 • Art Pubblika & Privata
  • Mal-ġeoserver, żid funzjonalità biex turi liema parti tal-kampanja hija privata u pubblika
 • Tibdil fil-klima
  • Tmiem is-sussidji tal-karburanti fossili
  • Inkoraġġixxi vjaġġar mingħajr emissjonijiet u infrastruttura xierqa
 • Agrikoltura
  • Nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-bdiewa minn prattiki ta' esproprjazzjoni predatorja
  • Appoġġ u inkoraġġiment ta' biedja sostenibbli

Edukazzjoni

 • Kurrikulu Modern
  • Ndaħħlu klassijiet tal-Litteriżmu tal-Midja
  • Nintroduċu klassijiet ta’ Kompetenzi u Responsabbiltajiet tal-Ħajja

Drittijiet tal-Ħaddiema

 • Leave tal-Ġenituri
  • Niżguraw li l-ġenituri, irrispettivament mis-sess tagħhom, jingħataw liv tal-ġenituri ugwali, adegwat u mħallas
  • niżguraw li l-ġenituri jkollhom aċċess għal kwantità addizzjonali ta' leave tal-ġenituri biex tiġi maqsuma bejniethom

Drogi Rikreattivi

 • Fil-liġi
  • IIntroduċi l-Mudell Portugiż
  • Oħloq Awtorità tad-Drogi ta' Rikreazzjoni biex twettaq riċerka u tevalwa l-governanza fuq id-drogi ta' rikreazzjoni
 • Kannabis

Livabilità

 • Il-Marina ta' Marsascala
  • Opponi l-Yacht Marina proposta għal Marsascala.

Għandek xi mistoqsijiet jew suġġerimenti? Iktbilna fuq info@voltmalta.org!