Ingħaqad mal-Bidla
Ingħaqad ma' Volt!

L-Ewropa hija tiegħek . Ejja nsewwuha.

Volt huwa moviment politiku progressiv pan-Ewropew, iffukat fuq it-tibdil tal-mod kif issir il-politika u t-tiswir tal-futur tal-Ewropa! Moviment impenjat li jsaħħaħ l-Ewropa li lkoll naqsmu flimkien.

Aħna moviment magħmul minn nies, li taħt it-theddida viżibbli tal-populiżmu u n-nazzjonaliżmu, il-korruzzjoni u l- "mod antik" ta' kif issir il-politika, iddeċidejna li wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni! Wasal iż-żmien li nfasslu l-futur tagħna u ma nħallux il-passat jiddefinixxi s-soċjetajiet tagħna!

Billi naħdmu flimkien nistgħu nfasslu Ewropa magħquda, taħt l-ogħla kalibru ta’ żvilupp ambjentali, uman u soċjali. Ewropa fejn iċ-ċittadini u r-residenti tagħha, kapaċi jiżviluppaw il-potenzjal veru tagħhom u jkollhom l-għodda meħtieġa biex isawru s-soċjetajiet tagħhom. Permezz t'approċċ bażiku għall-politika, u inizjattivi li jorganizzaw il-komunitajiet, aħna ngħaqqdu u ngħinu lill-komunitajiet, fil-livell lokali u nazzjonali, sabiex ikunu jistgħu jinnovaw u jsawru l-politika minn djarhom sal-livell Ewropew!

Ingħaqad magħna u flimkien ejja nibnu l-futur tagħna!